Personvern

Personvernerklæring

Gabriel Østråt AS tar ditt personvern på alvor. Som behandlingsansvarlig vil vi sørge for at vi brukeropplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Behandlingsansvarlig er Gabriel Østråt AS, org. nr. 937 817 983.

Hvorfor må Gabriel Østråt AS ha dine personopplysninger?

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for å bestille verkstedtjenester eller kjøpe bil, herunder finansiering, forsikring og lignende, vil Gabriel Østråt AS behandle personopplysninger om deg.

Hovedformålet med våre behandlinger av personopplysninger er at det er nødvendig for oss for å kunne gjennomføre avtalen du har inngått med oss (GDPR artikkel 6 (1) (b)). Det vil si at vi trenger å vite hvem du er, hvor du bor og hvordan vi kan kontakte deg. Vi trenger kunnskap om din bil og eventuelle biltjenester du kjøper av oss slik at vi kan yte deg den servicen vi er forpliktet til gjennom avtalen, men også slik at ditt nåværende og fremtidige bilhold skal fungere mest mulig smertefritt for deg.

Salg av brukte biler. For å kunne inngå eller oppfylle en avtale som den registrerte er part i (GDPR artikkel 6 (1)(b)), er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, økonomiske opplysninger om oppgjør, fødselsnummer, samt opplysninger knyttet til den aktuelle bilen. Videre vil vi behandle navn, kontaktinformasjon og kopi av legitimasjon/førerkort dersom du ønsker å prøvekjøre en av våre biler.

Verksteddrift omfatter verkstedtjenester som tilbys gjennom merkeautorisert Peugeot verksted og gjennom Sjekkpunkt kjeden. For å kunne inngå eller oppfylle avtaler om verkstedtjenester (GDPR artikkel 6 (1)(b)) er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, økonomiske opplysninger knyttet til betaling, samt tekniske opplysninger om bilen.

I noen tilfeller vil produsent av Peugeot være behandlingsansvarlig forbehandling av personopplysninger knyttet til bilen. Dette gjelder særlig drift av nettstedet til bilmerket, kjøretøyopplysninger knyttet til garantispørsmål, dersom vi må tilbakekalle utstyr eller bil av tekniske årsaker o.l.

Markedsføring i likhet med de fleste andre virksomheter, har vi en berettiget interesse (GDPR artikkel 6 (1)(f)) i å markedsføre våre tjenester. Dersom vi har et eksisterende kundeforhold til deg vil vi kontakte deg med relevant informasjon knyttet til våre tjenester. Dette kan blant annet være informasjon om (inkludert, men ikke begrenset til): EU-Kontroll, bilens servicebehov, tjenester du kan benytte hos din bilforhandler, nye produkter eller andre interessante varer og tjenester knyttet til ditt kundeforhold hos oss.

Gjennom IT tjenester levert av importør av Peugeot, vil vi forsøke å forutse dine ulike behov slik at vi kan gi deg en så relevant informasjon som mulig og at vår kundeservice ovenfor deg blir best mulig. Sagt enkelt så ønsker vi å gi deg riktig budskap til riktig tid i riktig kanal. For å kunne gjøre dette vil dine personopplysninger bli brukt til å beregne hva du har behov for av produkter, tjenester og informasjon. Slik beregning kan bety at vi kaller inn bilen din til EU kontroll, service og vedlikehold til riktig tid.

Gabriel Østråt AS benytter telefon, post, e-post, sms, web, app og sosiale medier for å gi deg informasjon. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot å motta informasjon i ulike kanaler ved å kontakte oss per e-post til Gabriel Østråt AS. Markedsføring utover dette vil være basert på ditt eventuelle samtykke.

Du kan endre eller oppheve ditt samtykke når som helst ved å kontakte oss på post@ostratbil.no.

Hvor hentes personopplysningene fra?

Personopplysningene hentes fra webskjemaer for bestilling av tjenester utført på ostratbil.no, peugeot.no og myPeugeot app, avtaler inngått med salgsavdelingen, tjenester bestilt på vårt verksted. I tillegg hentes opplysninger fra avtaledokumenter, motorvognregisteret, personoppslagstjenester.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er smådatafiler som blir lagret på harddisken din. Dette gjør det lettere for deg å navigere og øker nettstedets brukervennlighet. Informasjonskapsler kan brukes for å finne ut om din datamaskin allerede har vært i kontakt med våre nettsider. Informasjonskapselen blir bare identifisert på din datamaskin. Personopplysninger kan imidlertid lagres i informasjonskapselen, for eksempel dersom du - for å slippe å oppgi brukernavn og passord hver gang - har gitt ditt samtykke til å forenkle en beskyttet internettilgang.

Du kan også bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge *avslå -informasjonskapsler* i nettleserinnstillingene. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din. Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid føre til funksjonsbegrensninger på nettsiden vår.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Importøren og produsenten av Peugeot vil få tilgang til dine personopplysninger. Det samme gjelder offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. For enkelte tjenester vil det være nødvendig å overføre personopplysningene dine til tredjeparter for å kunne oppfylle avtalen. Dette kan du lese mer om på de respektive tjenestetilbydernes hjemmeside.

Hvilke rettigheter har du?

I tilknytning til formålene som er nevnt ovenfor har du rett til å be om innsyn i, korrigering eller sletting av de personopplysninger vi behandler. Du kan også be om at dine personopplysninger ikke skal behandles, eller be om at behandlingen begrenses.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og importøren av Peugeot, som er vår leverandør av IT tjenester, har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for sliktilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant.

Oppdatering av personvernerklæring

Gabriel Østråt AS forbeholder seg retten til å oppdatere personvernerklæringen med jevnemellomrom. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere den på nytt.

Ta turen innom oss for en hyggelig bilprat, enten du skal ha bilen på service, har fått skade eller trenger en nesten ny bil.